(1)
Dr. Shabnam Syed Khan. Jhootha Sach: Yashpal’s Lahore and Mine. SINDHU 2021, 1.