[1]
Dr. Shabnam Syed Khan, “Jhootha Sach: Yashpal’s Lahore and Mine”, SINDHU, vol. 1, no. 1, Jul. 2021.